מקרה נפוץ לפירוק שותפות במקרקעין

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

לכל שותף בהסכם שותפות יש זכות לצאת מהשותפות ולדרוש את פירוק השותפות. זכות הפירוק היא זכות המעוגנת בחוק המקרקעין ובית המשפט רואה בזכות זו "עקרון על". ולכן כל שותף במקרקעין, גם מי שבבעלותו אחוז אחד בלבד או מי שהוא בעל זכויות חכירה או שיש לו זיקת הנאה, רשאי בכל עת לדרוש מבית המשפט את זכותו לפירוק השותפות.

מהם המקרים הנפוצים שבהם נדרש פירוק השותפות?

  • כאשר שני אחים או יותר קיבלו דירה בירושה והם לא מסתדרים ביניהם, הם זכאים לדרוש את פירוק השותפות.
  • בזמן גירושין – כאשר בני הזוג מתגרשים הרכוש שנצבר במשך השנים הוא רכוש משותף והם מבקשים לפרק את השותפות ברכוש.
  • שני שותפים זרים, או יותר, שרכשו ביחד מקרקעין ונעשו שותפים והם מבקשים לפרק את השותפות.

במקרים שבהם כל השותפים מסכימים לפרק את השותפות, פירוק השותפות ייעשה מתוך הסכמה בהליך קצר ומהיר, אך כאשר אחד מהשותפים, או יותר, אינם מסכימים לפרק את השותפות, מי שמעוניין בפירוק יגיש את הבקשה לפירוק לבית המשפט.

איך מתבצע הליך פירוק השותפות?

 כאמור, כאשר פירוק השותפות אינו מתבצע בהסכמה יש לפנות אל בית המשפט.

 כאשר הקרקע רשומה בטאבו – הבקשה לפירוק השותפות תוגש לבית משפט השלום באזור שבו נמצא המקרקעין וההליך הפירוק יתבצע בהתאם לחוק המקרקעין.

כאשר הנכס רשום בחברה משכנת או במנהל מקרקעי ישראל – תוגש הבקשה לבית המשפט השלום או לבית המשפטי המחוזי, בהתאם לשווי הנכס, והליך הפירוק יתבצע בהתאם לחוק המיטלטלין.

כאשר הרצון לפירוק השותפות הוא בין בני משפחה, הבקשה תוגש לבית המשפט לענייני משפחה.

מהם הדרכים לפירוק השותפות?

יש מספר דרכים לפירוק השותפות, פירוק בעין, פירוק באמצעות מכירה הנכס, פירוק לפי הסכם חתום ופירוק באמצעות רישום בית משותף.

פירוק בעין הוא חלוקה פיזית של הנכס בין השותפים. כאשר אופי הנכס וחוקי התכנון והבנייה מאפשרים את החלוקה הפיזית, בית המשפט יעדיף את הדרך של פירוק בעין.

אם אין אפשרות לחלק את הנכס באופן שוויוני בין השותפים, בית המשפט יפסוק תשלומי איזון לשם השוואת החלקים בין כל השותפים.

כאשר אין אפשרות לחלק את המקרקעין באופן פיזי כמו במקרים של הפסד כספי ניכר בגין החלוקה או נכס שאין אפשרות לחלק אותו מעצם אופיו והשימוש בו, כמו למשל שביל גישה לבניין, פירוק השותפות ייעשה בדרך של מכירה לצד שלישי, בדרך כלל לכונס נכסים, והתמורה תתחלק בין השותפים. אם אחד השותפים יבקש להישאר כבעלים של הנכס והוא יהיה מוכן לשלם את שווי השוק של הנכס, אם בית המשפט ישתכנע שלשאר השותפים לא ייגרם נזק, הוא עשוי לאשר את המכירה.

במקרה שבו נחתם הסכם בין השותפים אשר מגביל את פירוק השיתוף, יוכל בית המשפט לבחון את ההצדקה לפירוק ולהורות על הפירוק רק כעבור שלוש שנים מיום חתימת ההסכם.

פירוק באמצעות רישום בתים משותף יכול להתבצע כאשר אפשר לרשום את הנכס בבית משותף. במקרה כזה רשאי בית המשפט לחלק את הדירות בבית המשותף בין השותפים בתאם לחלקם היחסי בשותפות.

במקרה של פירוק שיתוף במקרקעין שנעשה שלא בתום לב, רשאי בית המשפט לדחות את הבקשה לפירוק. כאשר אחד השותפים או יותר מצהיר כי השותף אשר מבקש לפרק את השותפות עושה זאת במטרה לנשל אותם מהנכס במחיר הפסד או כדי להרוויח על גבם כספים בדרך בלתי הוגנת, יוכלו השותפים האחרים לטעון כנגדו לפעולה בחוסר תום לב. במקרה כזה בית המשפט ישאף להגן על הבעלות וידחה את הבקשה.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp