מתי להגיש התנגדות לצו קיום צוואה

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

התנגדות לצו קיום צוואה הוא מסמך משפטי אשר מוגש לרשם לענייני ירושה. מטרת ההתנגדות היא למנוע מתן תוקף משפטי לצוואה ולמנוע מתן צו לקיום ירושה שאותה מתכוונים יורשי המנוח, כפי שפורטו בצוואה, לקיים.

אם תוכח התנגדות לצוואה, הצוואה תיפסל ולא יינתן לה תוקף משפטי. את ההתנגדות לצו קיום צוואה יש להגיש בתוך שבעים ושתיים שעות מהמועד שבו פורסמה הגשת הבקשה לצו קיום צוואה בעיתונות היומית. במקרים מסוימים אפשר להגיש בקשה להארכת מועד ההתנגדות למתן צו קיום צוואה, וברוב המקרים רשם הירושות ישקול בחיוב את הארכת המועד, אך בתנאי שיינתנו סיבות טובות להגשת ההתנגדות.

יש לכם מחלוקת על צו קיום ירושה, רוצים להגיש התנגדות לצוואה, צרו אתנו קשר!

עו"ד אלעד בן הוא עורך דין מוביל בתחום הצוואות והעיזבונות. צברנו ניסיון וידע רב בהגשת התנגדויות לצוואה, נוכל להשיג עבורך את מה שמגיע לך בהתאם לחוק.

מהן העילות להגשת ההתנגדות לצוואה?

יש מספר התנגדויות שבגינן אפשר להגיש התנגדות לצוואה:

אי כשרות לערוך צוואה

אי כשירות לעריכת צוואה היא אחת מהעילות הנפוצות להגשת כתב התנגדות לקיום צוואה. במסגרת התנגדות זו טוען מגיש הבקשה שהמוריש לא היה כשיר מבחינה משפטית או מבחינה רפואית לכתוב את הצוואה.

אי כשרות משפטית -כאשר המצווה הוא קטין או פסול דין, חוק הירושה אוסר עליו לכתוב צוואה, ואם הוא כתב צוואה אין לה תוקף חוקי.

אי כשרות רפואית –  כאשר המצווה לא היה במצב רפואי בריאותי שאפשר לו להבין מה רצונו ומה המשמעות של כתיבת צוואה. כאשר מגישים התנגדות לקיום צוואה המבוססת על אי כשרות רפואית, מומלץ לצרף חוות דעת רפואית אשר מאשרת את אי הכשרות לכתיבת צוואה.

השפעה בלתי הוגנת

התנגדות בגין השפעה בלתי הוגנת היא התנגדות המתארת את המצווה כאדם שנוצל בשל התלות שלו באדם אחר לניהול החיים והרכוש שלו, תלות כשתוצאה ממנה ערך המצווה צוואה לטובת האדם שבו הוא היה תלוי.

חוק הירושה קובע גם כי צוואה שנערכה בשל השפעה בלתי הוגנת או תחת איום או אונס, בתחבולה או בתרמית, אינה צוואה חוקית והיא בטלה.

מעורבות בעריכת צוואה

מעורבות בעריכת צוואה משמעותה שהאדם שלו הוריש המצווה את רכושו היה מעורב בעריכת הצוואה והשפיע על  ניסוח הוראות הצוואה לטובתו בדרך שאינה הוגנת מתוך כוונה שאינה הוגנת ולא בתום לב.

צוואה סתומה

צוואה סתומה זוהי צוואה שאי אפשר להבין את ההוראות שלה ומתוך הכתוב בצוואה אין אפשרות להבין מיהו הזוכה בצוואה ובמה הוא זכה. במקרה שבו אין אפשרות להבין את הוראות הצוואה, הצוואה תיפסל.

התנגדות לצוואה בשל פגמים בצוואה

פגמים בצוואה כמו טעות סופר, טעות בתאריך, פגם בהצהרת עדים, היעדר חתימה של עד, זיוף חתימה ועוד עשויים לפסול את הצוואה בכפוף להחלטת בית המשפט.

צוואה לא חוקית

צוואה לא חוקית היא צוואה אשר הביצוע שלה נוגד את הוראות החוק, צוואה אשר ההוראות שלה מגלמות עבירה על החוק כמו למשל העלמת מיסים ועוד.

צוואה בלתי מוסרית

חוק הירושה קובע כי כל  צוואה שביצועה הוא בלתי חוקי, היא צוואה פסולה. לדוגמה: כאשר היורש מתנה את קבלת הירושה לבנו בתנאי שהוא יתגרש מאשתו וכדומה. תנאי מסוג זה יבוטל על ידי בית המשפט מאחר והוא אינו מוסרי. בביטול צוואה בעילה של צוואה בלתי מוסרית ידון בית המשפט בכל מקרה לגופו בהתאם לנסיבות הייחודיות של  עריכת הצוואה.

שאלות ותשובות

את הבקשה להתנגדות יש להגיש בתוך 72 יום מהמועד שבו הבקשה למתן צו קיום צוואה מתפרסמת בעיתונות. במקרים מסוימים אפשר לקבל הארכה מרשם הירושות.

כאשר כבר ניתן צו לקיום הצוואה, אי אפשר להגיש התנגדות לצוואה. במקרה כזה אפשר להגיש בקשה לביטול צו קיום לצוואה.

כל מי שהוא "מעוניין בדבר" יכול להגיש בקשה להתנגדות. מעוניין בדבר הוא אדם שיש לו עניין כלכלי בפסילת הצוואה.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp