האם יורשים חובות?

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

כאשר אחד מקרובינו הולך לעולמו אנו מצפים באופן טבעי לקבל חלק מהירושה. אבל לא תמיד מוריש הנפטר נכסים ורכוש, לעתים הוא מוריש לקרוביו חובות.

האם האחריות לתשלום החובות של הנפטר עוברת ליורשיו, האם נכסי העיזבון מוגנים מפני תביעות נושים, שאלות אלו ועוד הפנינו אל עורך הדין אלעד בן מומחה לענייני צוואות וירושות.

האם יורשים חובות – אתם שואלים, עו"ד אלעד בן עונה!

לא. החובות של האדם אינם מתבטלים לאחר מותו והנושים זכאים לתבוע את החוב מעיזבון המנוח וחובה על היורשים לשלם את החובות. רק לאחר פירעון החובות, אם יישאר רכוש או כסף, יוכלו היורשים להתחלק בעיזבון.

החובה לשלם את החובות לנושים אינה חלה על רכושם הפרטי של היורשים. ולכן יש לפרוע את החובות בין היורשים רק מכספי העיזבון, גם אם הם אינם מספיקים לכיסוי כל החובות.

התשובה תלויה בצעדים שנקטו היורשים לאחר מות המוריש. כעיקרון כל אחד מהיורשים אחראי לגובה החוב בהתאם לחלקו היחסי בירושה, אלא אם הורה המוריש אחרת בצוואה.

החוק קובע כי על היורשים לפרסם בעיתונות היומית מודעה על פטירת המוריש ולהזמין את הנושים להגיע ולתבוע את חובם. הנושים יכולים לבוא ולדרוש את החוב בתוך תשעים יום ממועד פרסום המודעה. אם לא הגיעו הנושים לתבוע את החוב בתוך פרק הזמן הזה, יכולים היורשים לחלק את הירושה. לאחר חלוקת העיזבון יכול הנושה לתבוע את היורשים באופן אישי, אך רק עד לתקופה של שנתיים מיום פרסום המודעה ורק עד לגובה חלקו בירושה.

אם היורשים לא פרסמו מודעה ולא פרעו את חובות הנפטר יהיו היורשים אחראים באופן אישי לסילוק החוב עד לשוויו של כל העיזבון. אם יטען אחד היורשים שלא ידע על החוב, הוא יידרש לשלם את החוב, רק עד גובה חלקו הספציפי בעיזבון.

כן. קופות גמל, ביטוחי חיים וקרנות השתלמות נחשבים כחלק מהעיזבון והיורשים זכאים לרשת אותם מבלי שאפשר לפגוע בהם.

באשר למשכנתא שלקח המוריש, היא מגובה ברוב המקרים בביטוח חיים. ולכן אם נפטר הלווה ועדיין לא סיים לשלם את המשכנתא, המשכנתא תיפרע דרך פוליסת ביטוח החיים. במקרה שסכום הביטוח אינו מספיק כדי לכסות את כל המשכנתא, יתרת המשכנתא תיגבה מעיזבון המנוח.

באשר להלוואות – דין ההלוואות הוא כדין כל חוב אחר אשר נגבה מהעיזבון, כמובן עד לגובה העיזבון. אם ההלוואה נלקחה על ידי שני בני הזוג, ובת או בן הזוג שנותרו בחיים ממשיך לשלם את ההלוואה, אין לבנק את הזכות לדרוש את החוב.

לא. החוק קובע שזכותו של כל אדם לצוות מה ייעשה בעיזבונו לאחר מותו. ולכן, האימא רשאית להורות בצוואה מי מילדיה יירש אותה. אם לא ציוותה האם להוריש חלק בעיזבון לבעל החוב, לא תוכל לדרוש את חובך מתוך העיזבון שלה.

יש לכם שאלות נוספות על הנושא האם יורשים חובות?, נתקלתם בבעיות בחלוקת הירושה, צרו קשר עם עו"ד אלעד בן.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp