בקשה למתן צו ירושה – כיצד מגישים?

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

בקשה למתן צו ירושה – בואו ללמוד איך מגישים צו ירושה!

כאשר אדם הולך לעולמו והוא לא השאיר צוואה, זכויות היורשים בעיזבון ייקבעו בהתאם לחוק הירושה. צו ירושה הוא הצהרה על פטירתו של המוריש, על מועד הפטירה, על מקום הפטירה, על זהות היורשים ועל חלקם בעיזבונו של המוריש.

את הבקשה למתן צו ירושה יכולים להגיש כל אחד מיורשיו של הנפטר, בהתאם לחוק, או אם הותיר הנפטר חובות, יכולים הנושים לדרוש לחלק את עזבונו כדי לפרוע את החובות.

מטרת הבקשה של צו ירושה היא מימוש והעברה של הירושה לכל אחד מהיורשים בהתאם לחלקו בירושה כאשר מימוש הירושה בפועל דורש תוקף משפטי של הרשם לענייני ירושות.

למי מגישים את הבקשה למימוש צוואה?

את הבקשה למתן צו ירושה אפשר להגיש לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני. חשוב לדעת כי יש מספר הבדלים בין הערכאות השונות.

  • לבית הדין הרבני יש סמכות לדון בבקשה למתן צו ירושה רק כאשר הבקשה מוגשת בהסכמה של כל היורשים.
  • כאשר מגישים את הבקשה לית הדין הרבני, על המבקשים והעדים להגיע באופן פיזי אל בית הדין, כאשר מגישים את הבקשה לרשם לענייני ירושה אפשר להגיע באופן פיזי אל משרדי הרשם, אך אפשר גם להגיש בקשה מקוונת באמצעות רשת האינטרנט ולקבל את צו הירושה המקורי באמצעות הדואר.
  • כאשר מוגשת התנגדות לבקשה להוצאת צו הירושה, יעביר הרשם לענייני ירושה את הטיפול לבית המשפט לענייני משפחה. כאשר מוגשת התנגדות לקיום צו ירושה לבית הדין הרבני, ההתדיינות בנושא ההתנגדות תתקיים בבית הדין הרבני.

איך מגישים בקשה למתן צו ירושה?

את טופס הבקשה יש להגיש בארבעה העתקים, טופס מקורי ושלושה העתקים. בטופס יש למלא את פרטי המוריש ואת פרטי היורשים.

על טופס הבקשה יש לחתום בפני שופט, נוטריון, עורך דין , דיין בבית הדין הרבני או בפני ראש הרשות המקומית.

אל הבקשה יש לצרף תעודת פטירה מקורית של המוריש.

יש לשלם שתי אגרות, אגרה עבור פתיחת תיק ואגרה עבור פרסום בעיתון. את שוברי התשלום יש לצרף לבקשה.

אם נפטר אחד היורשים לפני המוריש או לפני הגשת הבקשה למתן צו ירושה יש לצרף את תעודת הפטירה שלו.

על מגיש הבקשה לשלוח בדואר רשום הודעה על הגשת הבקשה לכל היורשים. את ההודעות על משלוח הדואר יש לצרף את הבקשה. לחילופין אפשר לצרף תצהירים של היורשים המצהירים כי ידוע להם על הגשת הבקשה.

אם אחד היורשים מסתלק מהצוואה – יש לצרף תצהיר הסתלקות מקורי.

אם הבקשה מוגשת לרשם הירושות באמצעות משרד עורך דין, על עורך הדין לצרף ייפוי כוח.

רשם הירושות מעביר עותק מהבקשה אל היועץ המשפטי במשרד האפוטרופוס הכללי לצורך בדיקה משפטית.

רשם הירושות מפרסם הודעה בדבר הגשת הבקשה בעיתון יומי כדי לאפשר למתנגדים לבקשה להגיש התנגדות. את ההתנגדות למתן צו ירושה אפשר להגיש בתוך ארבעה עשר יום ממועד פרסום הבקשה בעיתון.

תשובת האפוטרופוס הכללי לבקשה

תשובת האפוטרופוס הכללי לבקשה מתקבלת בדרך כלל בתוך ארבעים וחמישה ימים  באחת מהדרכים הבאות:

הודעה על הכוונה שלא להתערב בהליכים, הודעה שמשמעותה היא שבא כוחו של היועמ"ש אישר את הבקשה או שהוא בוחר של להתערב בה.

הודעה על כוונה להתערבות בהליכים, הודעה  שמשמעותה היא שבא כוחו של היועמ"ש מבקש לקיים דיון בבקשה. במקרה הזה מועברת הבקשה לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.

בקשה לפרטים נוספים – כאשר חסרים פרטים בצוואה, יתבקש מגיש הבקשה להשלים את הפרטים החסרים.

לאחר קבלת התשובה של האפוטרופוס ולאחר שחלף המועד של הגשת ההתנגדות ובהנחה שלא הייתה התנגדות לקיום הצו, יינתן צו הירושה. עם קבלת הצו יוכלו היורשים לגשת למוסדות השונים כמו בנקים, לשכת הרישום למקרקעין ועוד ולקבל את החלק שלהם בעיזבון בהתאם לצו הירושה.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp