בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף

אפוטרופוס הוא מי שממונה לדאוג לענייניו של אדם אחר, אשר אינו מסוגל, בשל מצבו הבריאותי לדאוג לעצמו. המינוי נעשה אך ורק על ידי בית המשפט וזאת לאחר שהוגשה לו בקשה מנומקת בכתב. ניתן להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף, לרכוש, או לשניהם, כאשר בית המשפט יקבע את זהות האפוטרופוס ואת היקף סמכויותיו.

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מה זה בעצם אפוטרופוס?

כאשר אדם איננו צלול עוד, הוא כבר אינו מסוגל לנהל את ענייניו כהלכה. מבחינת מערכת המשפט, מדובר במי שלא יכול אפוא לבצע פעולות משפטיות ולקבל החלטות הנוגעות לגופו, לרכושו וכיו"ב. אם יעשה כן, הרי שאלו אינן בעלות תוקף חוקי, משאדם המבצע פעולה משפטית צריך להיות מודע למשמעותה ולטיבה. במצב שכזה, יש למנות לאותו אדם הנקרא בשפה המשפטית, חסוי, אפוטרופוס, אדם אחר או גורם חיצוני, אשר יכנס בנעליו, יקבל החלטות במקומו וידאג לרווחתו, לזכויותיו ולאינטרסים שלו.


עוד על סכסוכי ירושה


מינוי על ידי בית המשפט

אדם יכול להפוך לאפוטרופוס אך ורק באמצעות מינוי של בית המשפט לענייני משפחה וזה ייעשה לאחר שהוגשה לו בקשה בכתב על ידי מי שמבקש להתמנות לתפקיד. הסיבה לכך היא משום שצעד שכזה, למעשה נוטל את עצמאותו של החסוי ומחליף את שיקול הדעת שלו בשיקול הדעת של האפוטרופוס. כעת יש אדם אחר המקבל החלטות עבורו ובשמו ואמור לדאוג לטובתו. לכן, קבע המחוקק כי הדבר ייעשה אך ורק על ידי בית משפט, לאחר ששוכנע כי אותו אדם אכן זקוק לאפוטרופוס שידאג לו. בית המשפט הוא זה שקובע מי ימלא תפקיד זה, מה יהיה סמכויותיו במסגרת צו האפוטרופסות ומהו משכו של המינוי, זמני או קבוע.

 

בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף

אפוטרופוס יכול להיות אחראי לכל ענייניו של החסוי או לתחום ספציפי, למשל אפוטרופוס לגוף, אשר יהיה מופקד באופן ספציפי על קבלת החלטות רפואיות בשמו של החסוי. לשם כך תוגש בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף, אותה מגיש מי שמבקש להתמנות לאפוטרופוס. בבקשה יש לפרט את הסיבות שבגינן דרוש המינוי, למשל הדרדרות קוגניטיבית. כן, יש לצרף אליה תצהיר וטופס הסכמה למינוי, החתום על ידי בני המשפחה של החסוי מדרגה ראשונה, כלומר ילדיו, הוריו ואחיו. אם מי מהם אינו מסכים לבקשה, הם יצורפו אליה כמשיבים, על מנת שתינתן להם אפשרות להתנגד למינוי בבית המשפט.

 

מי ימונה לאפוטרופוס?

כאמור לעיל, בקשה למינוי אפוטרופוס מוגשת על ידי מי שרוצה להתמנות כאפוטרופוס. אולם חשוב לדעת, כי כאשר בית המשפט סבר כי החסוי אכן זקוק לאפוטרופוס, הוא אינו מחויב למנות את מי שהגיש לו את הבקשה. השיקול היחיד שעומד לפניו הוא טובת החסוי ואם סבר כי מגיש הבקשה אינו המועמד המתאים, למשל כי יש חשש שינצל את מעמדו לעשות לכיסו, ימנה אדם אחר לתפקיד, בד"כ בן משפחה אחר. כמו כן, במקרה של מחלוקת עמוקה בין בני המשפחה המבקשים להתמנות כאפוטרופוס, בית המשפט רשאי למנות לתפקיד גורם חיצוני ניטרלי הנקרא תאגיד אפוטרופסות, על מנת לוודא את רווחתו של החסוי ולהימנע מכך כי מאבק משפטי ימנע מלשרת את טובתו.

 

חשיבות הליווי המשפטי

מעוניינים להתמנות כאפוטרופוס? מדובר בהליך משפטי מורכב, המצריך ייצוג מקצועי של עורך דין המתמחה בהליך זה. עורך הדין יסביר את משמעויות התפקיד והאחריות הכרוכה בו וינסח עבור המבקש את בקשת המינוי באופן מפורט, על מנת שבית המשפט יכיר בצורך במינוי אפוטרופוס. לאחר שניתן צו האפוטרופסות, ילווה עורך הדין אלעד בן את הלקוח במשך ביצוע התפקיד ויהיה זמין לו לכל שאלה או בעיה שעולה. כמשרד המתמחה בתחום המעמד האישי, טיפלנו ומטפלים במאות הליכים של מינוי אפוטרופוס ואנו מלווים את הלקוח לאורך כל הדרך, במתן מענה משפטי מלא, ייעוץ וכתף תומכת.


אולי יעניין אותך לקרוא ירושה על פי דין – חובת קריאה!

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp