בקשה להחלפת אפוטרופוס

תפקידו של האפוטרופוס הוא לדאוג לצרכיו של החסוי, אותו אדם לו הוא מונה כדי לטפל בענייניו. עליו לפעול ביושר ומוסר, ללא משוא פנים וניגוד עניינים וכל החלטה שמקבל הוא, צריכה להיות לטובת החסוי. כאשר האפוטרופוס מפר את חובותיו, ניתן להגיש לבית המשפט בקשה להחלפת אפוטרופוס.

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הקדמה: מהי אפוטרופסות?

מרביתנו מכירים את המונח אפוטרופוס בהקשר של הורים וילדים. זוהי אפוטרופסות טבעית המוקנית באופן אוטומטי לכל הורה אשר מופקד על טובתו של ילדיו הקטינים. זו קיימת כל עוד היא נשללת על ידי בית המשפט. בענייננו, אנו מתייחסים לסיטואציה ההפוכה, בה ממנה בית המשפט אדם כאפוטרופוס של אדם אחר, אשר יכול לפעול בתפקיד זה רק לתקופת המינוי ורק בעניינים בהם ניתנה לו סמכות לכך בצו. מתי יש צורך במינוי של אפוטרופוס? כאשר אותו אדם אינו יכול לדאוג לעצמו, מפאת גיל מבוגר, מחלה, מוגבלות וכיו"ב. לשם כך, תוגש בקשה למינוי אפוטרופוס לבית המשפט לענייני משפחה. זה יקבע את זהותו של האפוטרופוס, את תקופת המינוי שלו ואת היקף סמכויותיו.

חובותיו של האפוטרופוס

לאפוטרופוס יש אחריות רבה על כתפיו ומרגע המינוי שלו, עליו לדאוג לרווחתו של החסוי, בנושאים עליהם מונה: אפוטרופוס לגוף, רכוש, או שניהם. האפוטרופוס מקבל החלטות בשמו ועבורו של החסוי. על כן, חייב הוא לבצע כל פעולה וכל החלטה, אך ורק על פי טובת החסוי ולא משיקולים זרים. עליו לפעול ביושר, בהגינות וללא משוא פנים. על מנת לוודא זאת, נתון האפוטרופוס בכל תקופת המינוי שלו לפיקוח בית המשפט. אם סבר זה כי האפוטרופוס אינו ממלא את תפקידו כראוי, מכל סיבה שהיא, רשאי הוא לבטל את המינוי ולמנות אפוטרופוס אחר במקומו. כמו כן, למי מבני המשפחה של החסוי קיימת הזכות להגיש בקשה להחלפת אפוטרופוס כאשר הוא סבור כי האפוטרופוס מזניח את חובותיו ו/או פועל בניגוד אינטרסים בעת קבלת החלטות עבור החסוי.

 

בקשה להחלפת אפוטרופוס

הליך הגשת הבקשה דומה מאוד במהותו לבקשה למינוי אפוטרופוס. על הבקשה להיות מנומקת היטב ולהסביר מדוע יש להחליף את האפוטרופוס הקיים, כמו גם מי המועמד המתאים להחליפו. הבקשה תוגש לבית המשפט לענייני משפחה אשר נתן את צו המינוי ובבואו לדון בה יבחן את התנהלותו של האפוטרופוס: האם חרג זה מסמכויותיו כפי שנקבעו בצו האפוטרופסות, האם קיבל החלטות שאינן לטובתו של החסוי, האם פעל מתוך ניגוד עניינים ומניעים זרים וכיו"ב. נציין כי במקרה והאפוטרופוס עצמו מעוניין להתפטר מתפקידו, יכול גם הוא להגיש בקשה מתאימה. התפטרותו נבהיר, תהיה תקפה אך ורק אם בית המשפט אישר אותה והחל ממועד האישור.

פתרונות נוספים

חשוב לדעת כי לא תמיד מינוי אפוטרופוס הוא האמצעי הטוב ביותר, מן הטעם שמדובר בצעד ששולל את עצמאותו של האדם באופן מוחלט. על כן, כדאי לבחון מהו הפתרון הטוב ביותר בנסיבות המקרה. כך למשל, אם  הסיבה העיקרית למינוי אפוטרופוס היא חשש מפני ניצול כלכלי, הרי שניתן לנקוט באמצעי זהירות שאינם פוגעים כל כך באוטונומיה של האדם. בין היתר ניתן להוסיף שם נוסף לחשבון הבנק אשר חתימתו תידרש לשם ביצוע פעולות. דוגמא נוספת: אם ישנו נכס נדל"ן, קיימת אפשרות לרשום רישום הערת אזהרה בטאבו, כי לא ניתן למכור את הנכס אלא באישורו של אדם נוסף או של בית המשפט. משרדו של עו"ד אלעד בן מטפל ביעילות ובמסירות בכל בקשות האפוטרופסות: מינוי, ביטול והחלפת אפוטרופוס, מייעץ ללקוח בדבר קיומן של חלופות אחרות ומלווה אותו לאורך כל הדרך, בכל צורך משפטי באשר הוא.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp