בקשה לביטול צו ירושה

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

סעיף 72 לחוק הירושה מאפשר לרשם הירושה או לבית המשפט לבטל או לתקן את צו הירושה על סמך עובדות חדשות שהתגלו, עובדות שלא היו ידועות בעת שניתן צו הירושה.

לא קל לבטל צו ירושה אחרי שהוא כבר ניתן, ורק במקרים חריגים ומצומצמים ובהתאם לנסיבות של כל מקרה, רשם הירושות או בית המשפט לענייני משפחה יבטל את צו הירושה.

בקשה לביטול צו ירושה – 3 דברים שחשוב לדעת

יש להבדיל בין צו ירושה לבין צו קיום צואה. צו קיום צוואה נועד לחלק את עזבון המנוח בהתאם לצוואה שבה הביע המוריש את רצונו מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. כאשר לא השאיר המנוח צוואה, הירושה תחולק בהתאם לחוק הירושה ואז יש להוציא צו ירושה.

את צו הירושה אפשר לבטל רק אחרי שהוא כבר ניתן.

את הבקשה לביטול צו ירושה יש להגיש לרשם הירושות. אם יחליט הרשם כי הבקשה מבוססת על עובדות חדשות שלא הובאו בפניו בעת הגשת הבקשה הוא יעביר את הדיון לבית המשפט לענייני משפחה.

בבית המשפט יידרש המבקש להסביר למה הוא התעכב בהגשת הבקשה לביטול הצו ומדוע לא הביא את הנתונים החדשים בעת הגשת הבקשה לצו ירושה. בית המשפט לענייני משפחה יחליט האם הוא מקבל את הבקשה או דוחה אותה.

בקשה לביטול צו ירושה –  מהם הבדיקות שיבדוק בית המשפט לפני ביטול הצו?

בית המשפט יבדוק מהי הטענה שבגינה מבקשים את ביטול הצו, והאם הטענה מחייבת את ביטול הצו או את התיקון שלו.

בית המשפט יברר מדוע הבקשה לביטול צו ירושה הוגשה לרשם לענייני ירושה רק לאחר מתן הצו ומהי מידת הזמן שבה התמהמה המבקש לאחר שנודע לו על העובדה החדשה.

בית המשפט יבחן את הנימוק שבו מנמק המבקש את הסיבה שגרמה לאיחור בהגשת הבקשה.

בית המשפט יבדוק מהי הפגיעה הצפויה לכל אחד מהצדדים להליך אם צו הירושה יבוטל או יתוקן. כלומר, בית המשפט יבדוק האם מצבם של היורשים על פי הצו ישתנה לרעה בעקבות הבקשה לביטול.

בית המשפט יבדוק האם ישנם צדדים שלישיים העלולים להיפגע מביטול הצו. לדוגמה: אם אחד היורשים על פי צו הירושה מכר את חלקו בירושה לצד שלישי, הצד השלישי שביצע את העסקה בתום לב עלול להינזק.  במצב כזה, סביר להניח, בית המשפט לא ייתן את ידו לפגיעה בקונה שפעל בתום לב.

בקשה לביטול צו ירושה – משולחנו של עורך הדין

נביא לדוגמה מספר החלטות בבקשות לביטול צווי ירושה:

  • דחיית הבקשה בשל סכסוך על בעלות בעיזבון

הרשם לענייני ירושה התבקש לעכב מתן צו ירושה מאחר וקיים סכסוך באשר לשאלת הבעלות בעיזבון המוריש. הרשם לענייני ירושה לא קיבל את הבקשה מאחר שצו הירושה מצהיר רק על זהות היורשים ועל חלקם בעיזבון ולא על הנכסים הכלולים בעיזבון.

  • דחיית הבקשה בשל מעשה מרמה

בבקשה שהוגשה לרשם לענייני ירושה נטען כי צו הירושה הוצא במרמה על ידי אשתו השנייה של המנוח שבחרה להשמיט את שמות הילדים של המוריש שנולדו לו מאשתו הראשונה . הרשם דחה את הבקשה בשל שיהוי כבד בזמן, מאחר והבקשה הוגשה כעבור שמונה עשרה שנה מעת פטירת המוריש.

  • דחיה בשל היעדר סמכות

אל הרשם לענייני ירושה הוגשה בקשה לביטול צו קיום צוואה שהוציא בית הדין הרבני. הרשם דחה את הבקשה בטענה כי בית הדין הרבני מוסמך לדון בענייני ירושה רק אם כל הצדדים הנוגעים בפרשה הסכימו להתדיין בפני בית הדין הרבני. מאחר ואחת היורשות לא הביעה הסכמה בכתב, דחה הרשם את הבקשה בשל חוסר סמכות.

לסיכום, העיסוק בביטול צו ירושה הוא עיסוק בעל פוטנציאל נפץ רב בשל המתח הקיים במלא בנושאי ירושה. עורך הדין אלעד בן צבר ניסיון רב בהליכי ירושות והוא ידע איך לנהל את ההליך מבלי לפגוע ביורשים ובשלום הבית בין קרובי המשפחה.

שאלות ותשובות

צו קיום צוואה ניתן כאשר המוריש הותיר צוואה ואילו צו ירושה ניתן כאשר המוריש לא כתב צוואה ואז הירושה מתחלקת בהתאם לחוק הירושה.

את הבקשה לביטול צו ירושה אפשר להגיש רק אחרי שהצו כבר ניתן.

בהחלט כן. יורשים, בין על פי צוואה ובין על פי דין, יכולים לחלק את העיזבון ביניהם באופן שונה מהאמור בצוואה או בהוראות החלוקה על פי דין. הדבר אפשרי במסגרת הסכם בין יורשים ובטרם חלוקת העיזבון.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp