ביטול הסתלקות מירושה

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

כל אדם שזכה בחלק מירושה זכאי להחליט שהוא אינו מעוניין בחלקו בירושה ולהסתלק מהעיזבון. כדי להסתלק מהעיזבון על האדם לחתום על תצהיר ולהגיש אותו לרשם הירושות. מרגע שרשם הירושות קיבל את התצהיר, שמו של היורש נמחק מרשימת היורשים ואין לו יותר קשר להוצאת צו ירושה או לצו קיום הצוואה.

במקרים רבים יורשים בוחרים להסתלק מהירושה לטובת קרובי משפחה לדוגמא, ילדים שמסתלקים מהעיזבון של אחד ההורים לטובת ההורה שנשאר בחיים או אחים המסתלקים מהירושה לטובת אחד האחים שמצבו הכלכלי קשה יותר.

אך מה הדין במקרה שאדם בחר להסתלק מהירושה, אך התחרט? האם הוא שוב זכאי לממש את חלקו בצו ירושה? על כך במאמר הבא.

איך מסתלקים מירושה?

סעיף שש לחוק הירושה קובע כי אחרי פטירת המוריש וכל עוד שהעיזבון שלו עדיין לא חולק, רשאי כל יורש לוותר על חלקו ולהסתלק מהירושה. כל יורש זכאי להסתלק מכל הירושה או מחלק ממנה. לאחר ההסתלקות מהירושה רואים את היורש כאילו מלכתחילה הוא לא היה במעמד של יורש.

כדי להסתלק מהירושה על האדם להודיע בכתב לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לענייני משפחה. הודעה על הסתלקות מהירושה בעל פה, אינה תקפה.

אדם אינו יכול להסתלק מירושה עבור מישהו אחר, מלבד עבור בן זוג, ילדים של המוריש או אחים של המוריש.

אם המבקש להסתלק מהירושה הוא פסול דין או קטין, הבקשה להסתלקות מהירושה טעונה את אישור בית המשפט.

אדם אינו יכול להציב תנאים להסתלקות מהירושה – הסתלקות מירושה שנעשית על פי תנאי, אינה תקפה.

אפשר להסתלק מהירושה כל עוד העיזבון של המוריש לא חולק. 

חזרה מהסתלקות מירושה

כעיקרון, לאחר שהודיע המוריש לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לענייני משפחה שהוא מסתלק מהירושה, הוא אינו נחשב ליורש ויוצא מרשימת היורשים. ולכן מאחר והוא כבר אינו יורש הוא אינו יכול לחזור בו מההסתלקות ולבקש להיכלל שוב ברשימת הנהנים מהירושה.

אך לעיקרון זה יש מספר יוצאים מהכלל. במקרים שבהם ההסתלקות מהירושה נעשתה כתוצאה מהצגת מצג שווא או תוך הטעיה, מרמה או ניצול יפנה המבקש לבית המשפט וקיים סיכוי סביר כי בית המשפט יקבל את בקשתו.

הגשת בקשה לביטול הסתלקות מירושה יכול להיעשות על ידי כל אדם, כל נושה או כל גוף שיש לו עניין בירושה. במקרה שבו, לדוגמה, היורש חייב כספים לנושים, והוא ביקש להסתלק מהירושה כדי למנוע את תשלום החוב לנושים, רשאים הנושים לעתור לבית המשפט ולבקש ביטול ההסתלקות מהירושה. כך היה באחד המקרים שבהם הגיש הבנק בקשה להורות על ביטול ההסתלקות מהירושה כדי לאפשר לו לממש את החובות שחייב לו היורש. בית המשפט קיבל את הבקשה מאחר ולדעת בית המשפט היורש אינו יכול להסתלק מהירושה ולפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. בית המשפט קבע כי לולא ויתר היורש על חלקו בעיזבון, הבנק היה מקבל את הכספים אשר המגיעים לו על פי דין.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp