אפוטרופסות – הגשת בקשה לבית המשפט

אחד הנושאים המשפטיים הנוגעים לכולנו הוא אפוטרופסות. מונח זה מתייחס למצב שבו אדם לא יכול לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם ועל כן נדרש למנות לו אפוטרופוס שיכנס בנעליו ויקבל החלטות עבורו. מינוי אפוטרופוס, קביעת זהותו וסמכויותיו נעשה על ידי בית המשפט לענייני משפחה.

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הגשת בקשה לבית המשפט

מינוי אפוטרופוס נעשה באמצעות הליך משפטי, במסגרתו יש להגיש בקשה אל בית המשפט לענייני משפחה, אשר יחליט האם יש מקום למינוי זה ואם כן, ייתן צו אפוטרופסות. ישנן סיטואציות שונות בהן נדרש למנות לאדם אפוטרופוס, למשל, להורה קשיש אשר אינו יכול לדאוג לעצמו בשל מצבו הפיזי ו/או הנפשי. הבקשה תוגש על ידי בן המשפחה המבקש להתמנות לאפוטרופוס ואם בית המשפט ייעתר לה, יקבע האם מדובר במינוי זמני או קבוע ומהו היקף סמכויותיו של האפוטרופוס.


גולשים נוספים התעניינו גם סכסוכי ירושה


מי ימונה כאפוטרופוס?

בית המשפט ממנה את האדם המתאים ביותר לתפקיד, קרי, מי שמעוניין ומסוגל לדאוג לצרכיו ורווחתו של החסוי בצורה האופטימאלית. בדרך כלל, מדובר בבן משפחה של החסוי אשר הגיש את הבקשה למינוי. אולם, אם בית המשפט סבר כי מינויו לא ישרת את טובת החסוי, ימנה הוא אדם אחר לתפקיד, לרבות עו"ד או תאגיד אפוטרופסות. נציין כי האפוטרופוס נתון לפיקוח של בית המשפט, עליו להישמע להנחיותיו ובסמכותו לבטל את המינוי אם סבר שזה אינו ממלא את תפקידו כהלכה.

 

היקף הסמכויות

אפוטרופוס יכול לפעול אך ורק במסגרת הסמכויות שניתנו לו בצו האפוטרופסות. ישנם מקרים בהם יתמנה האפוטרופוס לטפל בכל ענייניו של החסוי ובמקרים אחרים היקף אחריותו מצומצם לנושא מסוים. כך למשל ישנו אפוטרופוס לרכוש המופקד על הפן הכלכלי בלבד. כלומר, הוא ינהל את נכסיו של החסוי, לרבות כספים בחשבון הבנק, השקעות וכדומה. ישנו גם מינוי של אפוטרופוס גוף, אשר אחראי על צרכיו הרפואיים של החסוי וקבלת החלטות רפואיות עבורו.

 

מינוי תומך החלטות

קבלתה של בקשת אפוטרופסות, משמעותה שלילת עצמאותו של החסוי ונטילת שיקול הדעת ממנו באופן גורף. משום כך, בית המשפט ייעתר לבקשה למינוי אפוטרופוס, רק כאשר שוכנע כי החסוי אכן איבד את כשירותו המשפטית לדאוג לעצמו וכי אין חלופות אחרות מתאימות. אחת מהן היא למשל מינוי תומך החלטות. זהו אדם אשר מסייע לנתמך לטפל בענייניו, אך שיקול הדעת נותר כולו בידי הנתמך. סיועו של התומך מתמקד בקבלת מידע מגופים שונים עבור הנתמך ובהבנתו טוב יותר, אך הוא אינו מקבל החלטות במקומו.


אולי יעניין אותך ניהול עיזבון


ייפוי כח מתמשך

בשונה ממינוי אפוטרופוס, הליך הנעשה רק בשלב שבו החסוי איבד את כשירותו המשפטית, עריכת ייפוי כח מתמשך מתבצעת כאשר עודנו צלולים וכשירים. באמצעות מסמך זה אנו קובעים מראש, מי יהיה זה אשר יטפל בענייננו ויקבל החלטות עבורנו, כאשר לא נוכל לעשות זאת. זאת בשונה מהליך אפוטרופסות, אז לחסוי אין בדרך כלל השפעה על מי ימונה לתפקיד ומה יהיו סמכויותיו, משום שהוא אינו מסוגל להבין  את הסיטואציה. ייפוי כח מתמשך אינו מצריך הגשת בקשה לבית משפט, אלא יש לפנות לעורך דין אשר קיבל הסמכה לעניין זה.

 

פנייה לייצוג משפטי

מינוי אפוטרופוס הוא הליך משפטי, המצריך הגשת בקשה לבית המשפט לענייני משפחה. לאור ההשלכות של צעד זה, על הבקשה להיות מנומקת היטב ונתמכת במסמכים רלוונטיים אודות מצבו של החסוי. על כן, מומלץ לפנות בעניין זה לעורך דין לדיני משפחה אשר ינסח את הבקשה באופן מקצועי, יצרף לה את האסמכתאות המתאימות וייצג את המבקש בבית המשפט. עורך הדין אלעד בן, המתמחה בתחום דיני המשפחה, מטפל בבקשות אפוטרופסות רבות, במקצועיות, ביעילות וברגישות הנדרשת בסיטואציה לא קלה זו. כמו כן, נציין כי עורך הדין אלעד בן הנו בעל הסמכה ממשרד המשפטים לעריכת ייפוי כח מתמשך.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp