אפוטרופוס לרכוש

לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

במצב שבו אדם אינו יכול לטפל בענייניו הפיננסיים ולקבל החלטות שקולות הדואגות לטובתו, ניתן להגיש בקשה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס לרכוש. תפקידו יהיה לנהל עבור אותו אדם, הנקרא חסוי, את העניינים הכספיים ולשמור על האינטרסים הכלכליים שלו.

מהו תפקידו של אפוטרופוס לרכוש?

אפוטרופוס הממונה על ידי בית המשפט להיות אפוטרופוס לרכוש יטפל בענייניו הכספיים של החסוי. זוהי ההגדרה הכללית לתפקיד זה, כאשר בכל מינוי, בית המשפט מגדיר בצו האפוטרופסות את סמכויותיו הספציפיות של אותו אפוטרופוס, על פי נסיבות המקרה. למה אנו מתכוונים? מינוי אפוטרופוס נוטל את עצמאותו של החסוי, שהרי הוא לא מקבל יותר החלטות בעניינים שנקבעו בצו. לכן, בית המשפט נזהר שלא לתת לאפוטרופוס יותר סמכויות מן הנדרש, על מנת להותיר לחסוי עד כמה שניתן את יכולת השליטה על חייו.

לרוב, המינוי יכלול נושאים כגון: ניהול חשבון העו"ש של החסוי וטיפול בחשבונות נוספים אם ישנם כאלו, טיפול בקופות הפנסיה והחיסכון השונות, ניהול תיקי ההשקעות וכיו"ב. כן, אם החסוי רכש במהלך חייו נכסי מקרקעין, למשל דירה או נכס מסחרי, יהיה האפוטרופוס אחראי לניהולם, למשל, לדאוג להשכרתם כדי שיניבו הכנסה לחסוי.

מתי בית המשפט יאשר את המינוי?

לאור הפגיעה המהותית בעצמאותו של החסוי, קרי, באותו אדם אשר מתמנה לו אפוטרופוס, בית המשפט מאשר בקשות למינוי אפוטרופוסים רק אם סבר כי יש לכך הצדקה וכי לא ניתן להגשים את מטרת המינוי באופן פחות פוגעני. לצורך כך, בוחן הוא ראשית כל האם החסוי אכן איבד את כשירותו המשפטית לטפל באותם עניינים בגינם מתבקש המינוי. את דעתו בעניין זה יגבש על בסיס חוות הדעת הרפואיות אשר הוצגו בבקשה. ככל שהתשובה היא בחיוב, יבחן  האם מינוי אפוטרופוס הוא הצעד המתאים ביותר. כלומר, האם לא ניתן להגשים את מטרת המינוי בחלופה פחות פוגענית.

זאת לאור ההבנה של בית המשפט, כי מינוי אפוטרופוס פוגע בזכות הבסיסית ביותר שלנו, לנהל את חיינו כראות עינינו, באופן חופשי ומתוך חירות מלאה. אם סבר כי אין מנוס בנסיבות המקרה מאשר למנות אפוטרופוס, ידאג לתת לו את הסמכויות המתאימות בצו, כדי שיוכל לדאוג לרווחתו של החסוי. עם זאת, נאמר כי כל עוד ניתן להותיר לחסוי שיקול דעת מסוים, בית המשפט יאפשר זאת, על מנת למזער את הפגיעה המלווה צעד זה.

מי ימונה לאפוטרופוס?

לאחר שקבע בית המשפט כי ישנו צורך וקיימת הצדקה מלאה למינוי אפוטרופוס לרכוש, עליו להחליט את מי למנות לתפקיד. ככלל, ההעדפה הראשונית של בית המשפט היא למנות אפוטרופוס שהוא בן משפחה של החסוי. זאת מתוך הנחה טבעית כי קרוב משפחה, יותר מכל אדם אחר, יפעל בתום לב, ללא משוא פנים ומתוך דאגה כנה לרווחתו של אותו אדם. עם זאת, לא בכל מקרה ישנו לדעת בית המשפט מועמד מתאים מתוך בני המשפחה, שהרי אין די בכוונה להיות אפוטרופוס. בית המשפט צריך להשתכנע כי אותו אדם הנו בעל היכולות, הכישורים והזמן למלא את התפקיד כהלכה. כן, אם ישנו סכסוך משפחתי עמוק בעניין זה, יכול ובית המשפט יראה לנכון להימנע ממינויו של אחד מבני המשפחה. בכל מקרה שכזה, בית המשפט ימנה אדם אחר כאפוטרופוס, למשל חבר קרוב של החסוי, או בהעדר חלופה שכזו, ימונה תאגיד אפוטרופסות אשר יהיה מופקד על ניהול ענייניו הפיננסיים של החסוי.

לסיכום, מינוי אפוטרופוס הוא הליך מורכב, משפטית ורגשית. על כן, אם ברצונכם להגיש בקשה לבית המשפט, חשוב שיהיה לצידכם עורך דין מקצועי, מנוסה ואמפתי. עורך דין אפוטרופסות אלעד בן הוא מומחה בהליכי אפוטרופסות וישמח להשיב על כל שאלה ולטפל עבורכם במסירות בהליך המינוי.

אפוטרופוס הוא גוף או אדם שבית המשפט ממנה כדי לדאוג לעניינים של אדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו בעצמו. ישנם שלושה סוגים של אפוטרופוס, אפוטרופוס לדין, אפוטרופוס לגוף ואפוטרופוס לרכוש.

אפוטרופוס לדין מתמנה כאשר אדם צריך להתנהל מול בית המשפט והוא אינו מסוגל לעשות זאת בעצמו, אפוטרופוס לגוף מתמנה כאשר האדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו הרפואיים כמו החלטות על גופו, פנייה לעזרה גופנית ודאגה לרווחתו, אפוטרופוס לרכוש מתמנה כאשר אדם אינו מסוגל לדאוג לרכושו.

אפוטרופוס לרכוש – על כל שאלה, תשובה!

כאשר אדם נבחר להיות מינוי אפוטרופוס לרכוש תפקידו הוא לדאוג לכל ענייניו הכספיים והכלכליים של החסוי. עליו לסייע בניהול חשבון הבנק, בשמירה על ערכו הריאלי של הרכוש, בהשקעות כספים, בתשלום החשבונות החודשיים, בפיקוח על הזכויות השונות כמו קצבאות, קרנות פנסיה, חברות ביטוח ועוד.

האפוטרופוס כפוף למנגנוני פיקוח שתפקידם לוודא שהוא פועל בהתאם לחוק ולטובת החסוי. פעם בשנה על האפוטרופוס לדווח לאפוטרופוס הכללי מה מצבו של החסוי, מה מצב הרכוש שלו ואיזה פעולות הוא ביצע במסגרת תפקידו. על האפוטרופוס לערוך פנקס חשבונות שבו הוא מפרט את כל הפעולות שהוא ביצע ברכושו של החסוי ולשמור את התיעוד למשך שבע שנים.

לא בכל פעולה יכול האפוטרופוס לפעול באופן עצמאי. יש מספר פעולות שעליו לקבל אישור מבית המשפט כדי לבצע אותן, פעולות כמו הוצאת כספים מחשבונו של החסוי, רכישה של מתנות ופעולות נוספות כפי שמפורט בסעיף 47 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

סעיף 33 א' בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב -1962 מבהיר מהם המקרים שבהם יש למנות אפוטרופוס לרכוש.

לאדם שאינו יכול לדאוג לענייני הרכוש שלו כמו אדם חולה או אדם שעבר תאונה והוא מרותק למיטה לתקופה ארוכה, לאדם קשיש שאינו יוצא מביתו ועוד.

לקטין מתחת לגיל שמונה עשרה ששני הוריו נפטרו או שהוריו בחיים, אך הם אינם מסוגלים לדאוג לו והאפוטרופסות הטבעית של הורים לילדים נשללה מהם ועוד.

לאדם שהוכרז פסול דין מאחר והוא אינו כשיר מבחינה קוגניטיבית לנהל את ענייניו.

לאדם שזהותו אינה ידועה – במצבים אלו ממנים אפוטרופוס לאדם עד שפרטים על אודות זהותו יתבררו.

עדיפות ראשונה למינוי אפוטרופוס תינתן לבני משפחתו של החסוי כמו בן או בת הזוג או כל קרוב משפחה מתוך הנחה כי קרוב המשפחה, יותר מכל אדם אחר, יפעל בתום לב ומתוך דאגה אמיתית למצבו של החסוי.

כאשר אין בן משפחה מתאים להתמנות כאפוטרופוס או כאשר יש סכסוך משפחתי עמוק, בית המשפט יכול לבחור כל אדם זר אך רק לאחר שהוא ישתכנע שהמועמד הוא בעל יכולות וכישורים ולמלא את התפקיד.

גם תאגידים, ועדות אפוטרופסות לנפגעי השואה והאפוטרופוס הכללי יכולים להגיש בקשה להתמנות כאפוטרופוס.

את הבקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה שבאזור מגוריו של החסוי. בבקשה יש לפרט את הסיבות מדוע יש צורך למנות לאותו האדם אפוטרופוס ולציין האם הבקשה היא למינוי קבוע או למינוי זמני. אל הבקשה יש לצרף תצהיר המאמת את תוכן הבקשה.

לסיכום, אפוטרופוס לרכוש מתמנה על ידי בית המשפט ותפקידו הוא לדאוג לענייני הרכוש של החסוי מתוך שמירה על זכויותיו ועל טובתו של החסוי. מינוי אפוטרופוס לרכוש מבטל את עצמאותו של האדם שלו מונה האפוטרופוס והוא אינו יכול יותר לקבל החלטות בעצמו בענייני הרכוש שלו.

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp