איך מבצעים התנגדות לקיום צוואה?

איך מבצעים התנגדות לקיום צוואה
לקבלת מענה מהיר - שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

כאשר אדם הולך לעולמו אפשר לממש את הרכוש שהותיר בשתי דרכים, באמצעות חוק הירושה או באמצעות ההוראות שהורה המנוח בצוואתו.

אם המנוח לא ערך צוואה – עיזבונו יחולק באמצעות צו ירושה. אם הוא הותיר  צוואה, עזבונו יחולק  בהתאם להוראות הצוואה.

במקרים שבהם לא כתב המנוח צוואה ורכושו מתחלק בין היורשים בהתאם לחוק הירושה, אין אפשרות להגיש התנגדות לצוואה, אך במקרים שבהם כתב המנוח צוואה, יכולים המעוניינים  להגיש התנגדות לקיום הצוואה.

מי יכול להגיש התנגדות לצוואה?

החוק קובע כי רק מי ש"מעוניין בדבר" יכול להגיש התנגדות לצוואה. "מעוניין בדבר" הוא כל אדם שיש לו עניין כלכלי ואינטרס ישיר בתוצאות הצוואה והוא מעוניין לפסול אותה.

מהו ההליך התנגדות לצוואה?

כדי לממש את הצוואה צריכים היורשים להגיש לרשם הירושות  בקשה לצו קיום ירושה.

לאחר קבלת הבקשה לצו קיום ירושה, מפרסם הרשם את הבקשה בעיתונות ומזמין את מי שמעוניין להתנגד לצוואה להגיש התנגדות לצוואה.

את ההתנגדות לירושה אפשר להגיש רק אחרי שהוגשה לרשם הירושות בקשה לצו קיום צוואה.

החוק קובע את המועדים שבהם אפשר להגיש התנגדות לצוואה. סעיף 72 לחוק הירושה קובע כי את הבקשה להתנגדות לצוואה יש להגיש בתוך 72 שעות מהמועד שבו פורסמה בעיתונות הבקשה לצו קיום ירושה. אם ההתנגדות לצוואה לא תוגש בתוך הזמן שקובע החוק, הרשם לענייני ירושה יוציא צו לקיום ירושה.

לאחר הוצאת צו קיום ירושה, אין אפשרות להגיש בקשה להתנגדות, אם תרצו להתנגד תידרשו להגיש תביעה לביטול צו קיום צוואה.

שימו לב: כל עוד לא הוציא הרשם צו קיום צוואה, תוכלו להגיש בקשה להארכת מועד ההתנגדות. אם הסיבות לבקשה יהיו טובים בעיניי רשם הירושה הוא יאפשר למתנגדים פרק זמן נוסף לצורך התארגנות לקראת הגשת הבקשה להתנגדות. חשוב לדעת שרשם הירושות מגביל את מספר הפעמים שבהם אפשר להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לצוואה.

אם הגשתם את בקשת ההתנגדות בתוך המועד הקבוע בחוק, רשם הירושות יעביר את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה.

בבית המשפט לענייני משפחה תהפוך בקשת ההתנגדות לכתב תביעה כאשר מי שביקש את קיום הצוואה יירשם כתובע ומי שהתנגד לצוואה יירשם כנתבע.

התובע, מי שביקש את  קיום הצוואה, יגיש כתב תגובה התנגדות ויגן על הצוואה. בית המשפט יקבע מספר דיונים שבמסגרתם הוא יבחן את הנושאים שבמחלוקת באשר לכשרות ולתוקף הצוואה. בסיום הדיונים ייתן בית הדין פסק דין המכריע האם ההתנגדות לצוואה תתקבל או לא.

התנגדות לקיום צוואה – משולחנו של עורך הדין

דוד השאיר צוואה ובה כתב הוראה אחת בלבד. זו ההוראה: את דירתי ברחוב קפלן בתל אביב אני מוריש לשני בניי, אבי וצחי. לאחר שבניו של דוד הגישו בקשה לצו לקיום צוואה, גרושתו של דוד הגישה בקשת התנגדות לצוואה בטענה כי הדירה ברחוב קפלן שייכת לה לפי הסכם הגירושין. הסכם שקיבל תוקף של פסק דין. בית המשפט קיבל את בקשת ההתנגדות של גרושתו של דוד וקבע שההוראה הכתובה בצוואה היא הוראה פסולה.

לסיכום,

התנגדות לצוואה היא אחד התחומים המורכבים במסגרת כתבי התביעה המוגשים לבית המשפט. מאחר והמנוח שעל דעתו אנו מעוניינים לחלוק כבר אינו בין החיים ואי אפשר לשאול אותו לדעתו.

לכן, על המתנגד לצוואה להוכיח בבירור את העילות להתנגדות ולבחור אסטרטגיה משפטית ברורה שתביא לפסילת הצוואה. לצורך כך יש חשיבות רבה לבחירה של עורך דין מנוסה ומיומן בתחום.

זקוקים לעזרה? עורך הדין אלעד בן הרוש ישמח לסייע לכם!

שתפו כאן:
לקבלת מענה מהיר
שלחו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ניווט מהיר
חיפוש כתבות
שרותי המשרד
כתבות אחרונות
לקוחות ממליצים
לקביעת פגישה חינם ב-WhatsApp